Gia công sau in

quocbaoprint.com

SẢN XUẤT CÁC LOẠI BAO BÌ GIẤY TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

Uy Tín - Chuyên Nghiệp - Tận Tâm

Chi tiết

THIẾT KẾ - IN ẤN - GIA CÔNG

 Uy Tín - Chuyên Nghiệp - Tận Tâm

Chi tiết

THIẾT KẾ - TẠO MẪU CHUYÊN NGHIỆP

 Uy Tín - Chuyên Nghiệp - Tận Tâm

Chi tiết

CHUYÊN THIẾT KẾ - IN ẤN NHỮNG LOẠI HỘP CAO CẤP

 Uy Tín - Chuyên Nghiệp - Tận Tâm

Chi tiết

Gia công sau in

Tùy theo yêu cầu của khách hàng các công đoạn gia công sau in sẽ được áp dụng vào sản phẩm sao cho phù hợp với thiết kế.

Các công đoạn gia công sau in bao gồm: Cán màng, Ép kim, Bế nổi, UV định hình, Bồi carton, Bồi hộp cứng,...

 

While there’s ton of other venues to see a great selection of commercials and advertising materials besides the Cannes Liones. While there’s ton of other venues to see a great selection of commercials and advertising materials besides the Cannes Liones.